ஒரு கனவின் எச்சம்..

 

வானத்திலிருந்து
உதிர்ந்த நட்சத்திரமொன்று
என் அறையின்
சுவரில் வந்தமர்ந்தது..

அறையெங்கும்
தெய்வீக ஒளி வெள்ளம்
நிரம்பி வழிந்தது..

அதி சுத்தமான
காற்றும், இளவம்பஞ்சு
நிறைந்த மெத்தையும்
கொடுத்தது வெண் கீரிடம்
அணிந்த தேவதை..

உண்ண பதார்த்தங்களும்,
பருக அமிர்தமும் , இரசிக்க
மெல்லிசையுடன்
அறை வசீகரித்தது

களிப்போடு
மொட்டை மாடியில்
துயில் களைந்து எழும்
பொழுது ..

நீண்டு வளர்ந்த
வேம்புவின் கிளையொன்று
நேற்றைய கனவின்
எச்சமாய் அசைந்து கொண்டிருந்தது..


  (To Type in English, deselect the checkbox. Read more here)

Subscribe to email feed

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube