கோடுகள்..

எப்போதும்
என்னைச் சுற்றி
புள்ளிகள்…

புள்ளிகளை
கோடுகளால் இணைப்பேன்.
இணைக்க இணைக்க
கோடுகள்
மாயமாய் மறையும்..

மீண்டும் நான்
கோடிட்டு இணைப்பேன்…
மீண்டும் மறையும்
மீண்டும் இணைப்பேன்.

காற்றின் முரண்களால்
கிழிபடும் இலைகளின்
எதிர் கொள்ளல் போல்தான்
ஒவ்வொரு முறையும்
அழிக்கப்படும்
அன்பெனும் கோடுகளை
மீண்டும் மீண்டும்
இணைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன்
அன்பினால் ஆனது
வாழ்க்கை என்பதால்.

One Response so far.

 1. அன்பெனும் கோடுகளை
  மீண்டும் மீண்டும்
  இணைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன்
  அன்பினால் ஆனது
  வாழ்க்கை என்பதால்\\
  அன்பே அனைத்தும் என்பதை அற்புதமாய் சொல்லும் கவிதையின் இறுதிவரிகள் மிகவும் அருமை.


  (To Type in English, deselect the checkbox. Read more here)

Subscribe to email feed

 • RSS
 • Delicious
 • Digg
 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
 • Youtube