தாம் தடதடதட….

 

downloadதாம் தடதடதட
என்ற இசையோடு
தயாரிகிறது
ஒரு கொத்துப் புரோட்டா…

தாம் தடதடதட
என்ற இசையோடு
பயணிக்கிறது
ஒரு ஆட்டோ…

தாம் தட தட தட
என்ற இசையோடு
புலம்பிக்கொண்டே
தள்ளாடிச் செல்கிறான்
ஒரு குடிகாரன்…

தாம் தட தட தட
என்ற இசைதான்
எங்கும் நிரம்பியுள்ளது
ஓர்
பிழைப்பாக
பயணமாக
உயிர்ப்பாக….

4 Responses so far.

  1. mathu says:

    இசை அருமை


  (To Type in English, deselect the checkbox. Read more here)

Subscribe to email feed

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube