ஒளி .. ஒலி .. ஒழி

IMG-20170908-WA0004

ஜன்னல் வழியாய்
பொன் ஒளியுடன்
உள் வருகிறது
சாம்பல் நிற
சிட்டுக்குருவியின் ஒலி..

நேற்றைய
துரோகத்தை
அதிகார
அத்துமீறலை
துஷ்பிரயோகங்களை
களைந்துவிடும்
என்ற நம்பிக்கையில்
ஜன்னல்
கதவை திறந்து
ஒளியை
ஒலியை
ரசிக்கிறேன்.
ஒலி(ளி)களிறெண்டும்
ஒழித்துவிட்டு
துளிர்விட
செய்கின்றன
அன்பான
கருணையை..


  (To Type in English, deselect the checkbox. Read more here)

Subscribe to email feed

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube