முகப்புத்தகம்..

102002782-facebook-xlarge_trans_NvBQzQNjv4BqhasgUMiR-rxiRxu9qBoVLQpcDfsC-seRM-lm2nZ7XJA

இந்த
முகப்புத்தகத்தில்
தினமும்
பிடித்தமான
ப்ரியமான
முகங்களைத்
தேடி தேடி
கை விரல்கள்
நாட்டியமாடிக்
கொண்டுள்ளன..

ஒவ்வொருவரின்
அகப்புத்தகத்தை
இந்த
முகப்புத்தகம்
ஆற்று நீரைப்போல்
தெளிவாய் காட்டிவிடுகிறது..

கண்ணாடியில்
தெரியும் பிம்பத்தைவிட
முகப்புத்தகம்
முன்னிருத்தி விடுகிறது
மனதின் மர்மங்களை..

பால்ய நண்பனையோ
கல்லூரிக்கால
கனவு முகங்களையோ
தினமும் தேடும் நாம்

முகம் கொடுத்த
முகங்களை மட்டும்
பாராமல்
விரைவதை
எந்த படிமத்திலும்
சொல்ல முடியாமல்
நிசப்தத்தோடு
நிற்கிறது
இம்முகநூல்
கவிதை..

One Response so far.


  (To Type in English, deselect the checkbox. Read more here)

Subscribe to email feed

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube