எதார்த்தம்…

 

c3a1cea79e4da32930a5761e9d361a63--military-men-swat

மீசை முறுக்கி

நிமிர்ந்து நடக்கும்

பட்டாளத்துக்காரன் ஆன

பின்னும் கூட

இன்னும் வயதான

பள்ளிக்கூட

கணக்கு வாத்தியாரை

பார்க்கும் பொழுது

உள்ளுக்குள்

நடுங்குகிறான்

பதின் வயது

மாணவன்…


  (To Type in English, deselect the checkbox. Read more here)

Subscribe to email feed

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube