பால்யம்…

நீண்டு வளர்ந்தschool

புளியமரத்தின்

கிளைகளில்

தொற்றிக்கொண்டிருக்கும்

தேன் கூட்டின்

சுவையிலுள்ளது

தொலைந்த பால்யம்…

*****************

பால்ய நண்பர்களை

பார்க்கும்பொழுதுதான்

வாழ்க்கை பக்கங்களில்

பசுமை எழுத்துகள்

மலர்கிறது..

******”**********

ஏனோ

மீண்டும் அந்த

மிளகாய் போட்ட

மாங்காவிற்கும்..

ஜவ்வு மிட்டாயுக்கும்

இழந்தைப் பழத்திற்கும்

மனது ஏங்குகிறது…

******”**********

 

One Response so far.

  1. Rakkappan says:

    Very nice lines..


  (To Type in English, deselect the checkbox. Read more here)

Subscribe to email feed

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube