நிசப்தம் நிறைந்த
இரவில்
இரவை வெளிச்சமாக்கும்
பறவையைக் கண்டேன்..

பறவையின் இறகிலிருந்து
உதிர்ந்தது
மஞ்சள் நிறம்..

வடியும் கனவுகளை
ஏந்திக் கொண்டு
நிசப்தமாய்
உறைந்திருந்தது மனம்..

ஒவ்வொரு கனவினையும்
பறவை தன் ஒளியால்
உயிர்ப்பித்துக் கொடுத்தது..

யாருக்கும் தெரிவதில்லை

இருளைத்திண்ணும்
பறவைகள்
எப்போதும் வெளிச்சத்தை
விரும்புவதில்லையென்பதை..


  (To Type in English, deselect the checkbox. Read more here)

Subscribe to email feed

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube